جستجو برای کلمه :

  • سعید قصابیان کارشناس اقتصادی

    حق پخش تلویزیونی؛ این کجا و آن کجا

    تيم فوتبال رئال مادريد (شاخهٔ فوتبالي باشگاه رئال مادريد) يک تيم خودکفاست. تجارت فوتبال مي‌کند. يکي از منابع مهم درآمد آن حق پخش تلويزيوني ست. با شبکه‌هاي تلويزيوني قرارداد دارد با مبالغ کلان. شبکه‌هاي تلويزيوني…

< / End-->