جستجو برای کلمه :

  • اظهارات عجيب وزير کار در خصوص چانهزني کارگران با کارفرمايان براي افزايش حقوق

    کاهش تورم با کدام منطق؟

    مریم فکری روزنامه نگار: گروه اقتصادي: آن‌گونه که برخي از نمايندگان مجلس گفته‌اند، دولت در راستاي همسان‌سازي حقوق‌ها، تصميم دارد ۲۰ درصد افزايش حقوق را براي کارکنان و بازنشستگان در نيمه دوم سال اعمال کند؛…

< / End-->