“ایران راه” مسیری جدید در توسعه راه سازی

0
39

توسعه پایدار به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف سامانه‌های حکمرانی، ابزارها، الزامات و همچنین اهداف متعددی دارد. به‌طور قطع یکی از ابزارهای نیل به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه مانند ایران راه اندازی پروژه‌های عمرانی و سازندگی است. پروژه‌های عمرانی در کنار خدمت رسانی به جامعه، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد، افزایش امنیت و رفاه را فراهم می‌کنند. پروژه‌های راه سازی به‌ویژه مگاپروژه «ایران‌راه» می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم این ابزار توسعه‌ای قلمداد شود که با تدبیر دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است.امروزه حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب می‌شود و به‌دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بـر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در همه زمینه‌های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقش غیرقابل انکـاری عهـده دارد. بدون وجود شبکه حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگـان مطلـوب تـصور رشـد و توسـعه عمـومی کـشور غیرممکن به‌نظر می‌رسد.در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی در مقطع زمانی فعلـی و رونـد گـسترش آن نمی‌توان نقش سیستم‌های حمل و نقل در بهینه سازی هزینه‌ها، زمان سفر، سرعت جابه‌جایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه شده را انکار کرد. حمل و نقل به معنای جامع آن شامل مدیریت، زیربنا و روبنا (ناوگان) از نیازهای اساسی جوامع امروزی است به‌طوری که در هر کشور برای اعتلای توان اقتصادی، فرهنگی، امنیتـی و سیاسـی، داشـتن شـبکه حمـل و نقلـی گـسترده و قابـل اطمینان از نیازهای اولیه محسوب می‌شود. حتی برخی بر این باور هستند که حمل و نقل از ابزارهای ابتدایی توسعه است.در گذشته به دلیل اینکه حمل و نقل یک نیاز ثانویه برای تحقق نیازهای اولیه‌ای همچون تجارت، مـسافرت، اشتغال و غیره به حساب می‌آمد، به‌نحو شایسته‌ای بدان پرداخته نمی‌شد. اما رشد و توسـعه اقتـصاد جهـانی، تـلاش کشورها برای استفاده بهینه از توانمندی‌ها و فرصت‌های در اختیار و فشرده شدن رقابت در عرصه‌های جهـانی موجـب شد تا حمل و نقل به‌واسطه نقش مستقیمی که در کاهش هزینه‌های تمام شده تولید و دسترسی به بازار و در نهایـت افزایش توان رقابت در عرصه تجارت بین الملل به‌ویژه برای کشورهایی که حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات) آن‌ها بالا است، از جایگاه رفیعی در مدیریت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری و حتی تحقیقات برخـوردار شود. تأثیر چنین ویژگی سبب شده تا نگرش‌های گذشته نسبت به حمل و نقل تغییر یابد و به حمل ونقل به عنـوان یـک بخـش اقتصادی – خدماتی مهم نگریسته شود.

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید