جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» در گفت و گو با يک کارشناس به بررسي معايب و مزاياي فروش متري مسکن در بورس ميپردازد

    مُسَکِن فروش متري مَسکن

    صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: فروش مسکن متري از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و به اين ترتيب دولت در صدد برآمد تا آرزوي صاحبخانه شدن مردم حتي به قيمت داشتن يک متر، برآورده کند. طرحي که…

< / End-->