سابقه بیمه

چگونه سوابق بیمه خود را ببینیم؟

برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی خود  بر روی لینک زیر کلیک کنید.

https://account.tamin.ir/auth/login

در سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان امکان نمایش و چاپ مجموع سوابق به تفکیک سال، ماه و روز برای بیمه شدگان تامین اجتماعی فراهم شده است و برای مشاهده آن صرفا به کد ملی خود نیاز دارید. بدین منظور تنها باید در سایت تامین اجتماعی کدملی خود(بیمه شده) را درج و سپس اپراتور را انتخاب کرده و شماره تلفن همراه خود (بیمه شده) را وارد کنید. البته توجه کنید شماره تلفن همراه وارد شده صرفا باید متعلق به شخص بیمه شده باشد، در غیر این صورت جهت فعال سازی کاربری مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی الزامی است.