جستجو برای کلمه :

  • صادرات نفت ایران به چین افزایش یافت

    طبق جدیدترین گزارش شرکت اطلاعات انرژی کپلر، صادرات نفت ایران به چین، امسال به یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد. به گزارش ایسنا، شرکت کپلر در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که صادرات…

< / End-->