جستجو برای کلمه :

  • نخستین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۳ برگزار شد

    نخستین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۳ با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان و رؤسای امور این سازمان، برگزار شد. به گزارش ایسنا، داود منظور – معاون رئیس‌جمهور –…

< / End-->