جستجو برای کلمه :

  • يک تحليلگر بازار سرمايه در گفت و گو با «نقش اقتصاد» به چرايي ريزشهاي بورس پرداخت

    زخمِ کاري بر پيکرِ بورس

      فاطیماه میرزایی دخت- روزنامه نگار- روز گذشته، شنبه ۲۸ امردادماه ۱۴۰۲، شروع خوبي براي بورس نبود و اين بازار باز هم، ريزش دوباره‌اي را تجربه کرد و با کاهش بيش از ۱۶ هزار واحدي…

< / End-->