جستجو برای کلمه :

  • دستور رئیس‌جمهور برای حمایت از صنایع بورسی

    وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد:  از وزرای نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌های مرتبط خواست که از هرگونه سیاستی که در ایام آتی منجر به بی‌اعتمادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و صنایع بزرگ…

< / End-->