رئیس جبهه پایداری مولتی میلیاردر

0
28

نزدیکی جناح جلیلی به جبهه پایداری و رقابت آن‌ها با قالیباف، می‌تواند زمینه‌های مشترک بسیاری برای همراهی و ائتلاف این دو جریان به وجود بیاورد اما به واقع جلیلی و پایداری در صورت ائتلاف چه توانی برای حضور در سیاست ورزی دارند و این ائتلاف تا کجا ادامه خواهد یافت؟ آیا جریان جلیلی با توجه به تفکرات جبهه پایداری پس از انتخابات کنار زده خواهد شد یا این دو با توجه به اشتراکات ایدئولوژیکی که دارند در یک مسیر سیاسی نسبتاً مشخص ادامه خواهند داد؟

خیلی از گروه‌ها امروز زیر چتر یک سری ائتلاف‌های مصنوعی پنهان شده‌اند و تلاش دارند که آرا مردم را به سمت خود بکشند و خود را دارای وزن اجتماعی و سیاسی معرفی کنند. من در یادداشتی نیز گفتم که چقدر خوب است اگر این‌ها قدرتمند هستند تا 11 اسفند هیچ ائتلافی نکنند و هر گروهی لیست خود را بدهد. ره‌پویان، پایداری، شریان، تیم قالیباف و … هر کدام لیست خود را بدهند و در انتخابات متناسب با وزنی که مردم به آن‌ها می‌دهند خود را بسنجند و بعد از انتخابات ائتلاف کنند. اگر نسبت به وزنی که در میان مردم دارند تن به ائتلاف بعد از انتخابات بدهند در این صورت انتخابات واقعی است.

ازطرفی معتقدم رابطه تیم جلیلی و جبهه پایداری یک ائتلاف نانوشته است و به طور طبیعی وجود دارد. از نظر مبانی فکری و سیاسی جلیلی و پایداری یکی هستند و تفاوتی میان رفتار آن‌ها دیده نمی‌شود. جلیلی دولتی در سایه درست کرده و کشور را اداره می‌کند، آقای پایداری در گود اجرایی کشور و مجلس است. چسبندگی پایداری و جلیلی خوب و قوی است لذا به نظر من نباید تفاوت معناداری میان این دو جریان پیدا کرد.

به نظر من پایداری و جلیلی فقط یک تفاوت دارند رئیس پایداری مولتی میلیاردر است اما جلیلی به ظاهر زاهد است البته ما در مورد محصولی سوالاتی داریم که بعداً مطرح می‌کنیم.

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید