حسینی: از شرایط دشوار عبور کرده‌ایم، زمان گزارش‌دهی است

0

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: امروز که از شرایط دشوار عبور کرده‌ایم وقت آن است که به مردم گزارش داده شود که از چه وضعیت بغرنجی گذشته، چه خدماتی ارائه شده و چه برنامه‌هایی پیش روی داریم.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی در ششمین دوره معرفت افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور «طرح عروج»، در ۷ سرفصل «رشد تولیــد و اشــتغال»، «پیشــرفت و ثبــات اقتصــادی»، «توســعه زیرســاختها و امــور زیربنایی کشور»، «پیشـرفت علم،فنـاوری و سـامت»، «ارتقـای سـرمایه اجتماعی و هویت ملی»، «توسعه دیپلماسـی فعـال و تأمیـن امنیـت پایدار» و «اصـلاح رویکردهـای حکمرانـی» جهت گیـری ها،‌ برنامه ها و دستاوردهای دولت مردمی در دوسال گذشته را تبیین و تشریح کرد.

وی اقدامات انجام شده را بیانگر روحیه انقلابی و مدیریت جهادی دانست و گفت: دولت بر اساس برنامه سند تحول و برنامه هفتم توسعه مصمم است اقدامات همه‌جانبه‌ای برای بهبود شرایط کشور با افزایش بهره وری و ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور انجام دهد.

وی با بیان این‌که «بدخواهان ملت ایران برای ایجاد شبهه در ذهن مردم و جوانان و دلسرد کردن آنان از دولت و نظام اسلامی هیچ محدودیت شرعی، اخلاقی و عرفی برای خود قائل نیستند، و از هر ابزاری مثل دروغ، تهمت و افترا برای ضربه زدن بهره می‌گیرند» اظهارداشت: امروز همانطور که امام راحل تاکید داشتند همه وظیفـه داریـم اقداماتی که در جمهـوری اسلامی انجام می شود را به اطلاع مردم برسـانیم و در این راستا رسالت اساتید، معلمان، مبلغان، اشخاص تاثیرگذار، اصحاب هنر و رسانه این است که مردم را با واقعیت های موجود آگاه کنند و در این مسیر نیازی به هیچ گونه اغراق و بزرگنمایی نیست، اگر صرفا دستاوردها و اقدامات اساسی بدرستی اطلاع رسانی شود برای ایجاد روحیه امید و نشاط در جامعه که لازمه پیشرفت است ،‌ کفایت می کند.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: وقتی دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد کشور با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و دیپلماسی متعددی مواجه بود اما دولت بجای این‌که مدام از مشکلات بجا مانده سخن بگوید و با بیان مطالب سستی مانند اینکه «ایرانی ها چیزی برای عرضه به دنیا جز قورمه سبزی و آبگوشت بزباش ندارند»، ما می‌توانیم را خدشه دار کند، یا با ادعای «نمی‌گذارند کارکنیم» فرافکنی کند، شبانه روز و بی وقفه مشغول کار بوده تا موانع بهبود شرایط وپیشرفت کشور را از سر راه بردارد. در ســال ۱۴۰۱ ، دولــت بعــد از تلاش گسترده بـرای حـل چالش‌های مزبور و موفقیـت در واکسیناسـیون عمومـی و مدیریت بحران‌هـای کسری بودجه، ناترازی انرژی و کمبـود ذخایر کالاهـای اساسی و احیای روابـط بــا کشـورهای همسـایه و دوست و توســعه زیرسـاخت‌های تحـول و پیشـرفت را بــه عنـوان یـک اولویـت در دسـتور کار قـرار داد و امروز که از آن شرایط دشوار عبور کرده‌ایم وقت آن است که به مردم گزارش داده شود که از چه وضعیت بغرنجی گذشته، چه خدماتی ارائه شده و چه برنامه هایی پیش روی داریم.

وی افزود: این دولت به جای این‌که نهادهای انقلابی و حاکمیت را به ناحق مقصر جلوه دهد تا ناتوانی خود را توجیه کند و بدون ایجاد دوگانه ناصواب بین میدان و دیپلماسی و القای نادرست اینکه چاره ای جز کوتاه آمدن در مقابل غرب نداریم و نیز بدون اینکه همه چیز را به اراده و نگاه ترحم آمیز آمریکا و اروپا گره بزند، با اتخاذ سیاست متوازن سطح روابط و تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور را با کشورهای همسایه و دوست افزایش داده است. معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: از جمله دلایلی که در انتخابات سال ۹۸ و ۱۴۰۰ مشارکت مردم در حد انتظار نبود، این بود که مسئولین وقت حضور موثری در صحنه خدمت رسانی به مردم نداشته و مردم اقدام و اراده چندانی برای رفع مشکلات مشاهده نمی کردند لذا سرمایه اجتماعی آسیب دید که امروز وظیفه داریم با خدمت رسانی صادقانه و بی منت و الیته همراه با تبیین عالمانه و هنرمندانه اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان را ارتقا ببخشیم. دولت مردمی در راستای اصلاح رویکردها، مراقبت می کند مدیرانی که به کار گرفته می شوند از روحیه مردمی و جهادی برخوردار باشند و از هرگونه سوء استفاده و رانت خواری مبرا بوده و نگاهشان به دست اندازی و برخورداری از سفره انقلاب نباشد و دولتمردان مناصب را امانتی الهی بدانند که باید در قبال آن پاسخگو باشند.

وی با بیان این‌که «در دوره گذشته غالب درآمدها صرف هزینه‌های جاری می‌شد» گفت: متاسفانه بخاطر روحیه رخوت و سستی که وجود داشت بسیاری از طرح ها و پروژه های عمرانی و صنعتی حتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در جای جای کشور راکد و نیمه تمام باقی مانده بود و این دولت با هدف افزایش بهره وری، احیا و تکمیل این گونه طرح ها را در اولویت قرار داد چرا که تکمیل آنها ضمن اشتغالزایی، باعث رشد تولید و افزایش درآمد کشور نیز می شود. دکتر حسینی با اشاره به رویکرد آینده نگرانه دولت مردمی نسبت به اداره کشور گفت: اگر دولت نگاه کوتاه مدت و مقطعی داشت چه بسا همه درآمدهای کشور را بین مردم توزیع می کرد تا هرچند بطور مقطعی محبوبیت کسب کند اما ضمن توجه به اقشار ضعیف و افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان،‌ سرمایه گذاری در طرح های پیشران و بزرگ اقتصادی از جمله فاز ۱۱ پارس جنوبی را انجام داد تا درآمد پایداری برای کشور ایجاد کند از این روی مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خویش به این نکته مهم اشاره داشتند که این دولت آینده را قربانی نکرد.

حسینی درباره اقدامات دولت در زمینه اشتغالزایی گفت: براساس اقدامات انجام شده نرخ بیکاری از بیش از ۹ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است و این رقم برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقایسه با گذشته بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی ایجاد انضباط مالی و اصلاح نظام مالیاتی را از جمله اقدامات خوب دولت سیزدهم دانست و گفت: دولـت مبتنـی بـر سـه رویکــرد جلوگیــری از فــرار مالیــات، وصــول مطالبــات دولــت و شناســایی مؤدیــان جدیــد مالیاتــی اقــدام بــه اصلــاح و کارآمدســازی نظــام مالیاتــی کــرد و بدنبال آن، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید که بعضا بخاطر عدم شفافیت و متصل نبودن سامانه های مربوطه، به رغم داشتن درآمد سرشار فرار مالیاتی داشتند،‌ شناسایی شدند و درآمد دولت از این جهت نیز افزایش داشته است. امروز درآمدهای دولت با فروش نفت،‌افزایش صادرات،‌ اخذ مالیات و مولد سازی افزایشی شده است و این در آمدها به منظور افزایش بهره وری در مسیر تکمیل پروژه های نیمه تمام و سرمایه گذاری در پروژه های پیشران اقتصادی هزینه می شود. معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در دوره قبل چاپ پول بدون پشتوانه باعث رشد نقدینگی و تورم شده بود که این موضوع در دوره کنونی به شدت تحت کنترل قرار گرفته است و با برنامه ریزی های انجام شده رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ با احتساب فروش نفت به ۴/۸ و بدون نفت به ۴/۵ رسیده است.

وی، توجه دولت به دیپلماسی اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در دوره ای بخاطر کمرنگ بودن روحیه انقلابی و عدم شناخت کافی درباره ظرفیت ها و توانمندی های کشور حتی وزیر خارجه وقت مدعی بود که آمریکا در اندک مدتی می تواند تمام سیستم دفاعی کشور را از بین ببرد که رهبر حکیم انقلاب فرمودند بازدیدی از مراکز نظامی برای آقایان گذاشته تا با توانمندی و اقتدار کشور آشنا شوند. امروز بر مبنای شناخت از ظرفیت های کشور دیپلماسی اقتصادی بسیار فعالتر از گذشته است، امروز سفارتخانه ها، معرفی ظرفیت های اقتصادی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی را با جدیت پیگیری می کنند و با معرفی ظرفیت های صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه نفت، پالایشگاه، بندر و صنعت میلیون ها دلار درآمد برای کشور زمینه سازی شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تسهیل راه اندازی کسب و کار را حائز اهمیت دانست و اظهارداشت: تاکنون با راه اندازی درگاه ملی مجوزها ۶۷۸ هزار و ۴۸۶ مجوز کسب و کار صادر شده که براحتی و در کمترین زمان ممکن این کار بزرگ انجام شده است در حالیکه که پیش از این بعضا با رانت، فساد، سلایق شخصی و معطلی فراوان همراه بود و در حال حاضر ۹۷ درصد مجوزها بصورت الکترونیکی انجام شده است. معاون رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای سفرهای استانی رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور در ۱۱ ماه اول فعالیت خود به ۳۱ استان سفر کرد که رکورد بی سابقه ای محسوب می شود و در این سفرها ضمن آشنایی با ظرفیت ها و مطالبات مردمی از نزدیک مسایل و مشکلات مناطق مختلف را مورد بررسی قرار داده و برای رفع نیازهای مردم تصمیم گیری شد. در ۱۹ سفر خارجی رئیس جمهور، ۱۶۳ سند همکاری به امضا رسید که روند اجرای آنها با جدیت و سرعت پیگیری می شود و دولت و شخص آیت الله رئیسی نشان داد برخلاف گذشته که به‌گونه ای در حوزه سیاست خارجی عمل می شد که انگار همه راهها به نیویورک، پاریس و لندن ختم می شود، راههای عزتمندانه ای برای دستیابی به منافع ملی وجود دارد.

وی درباره اقدامات دولت در حوزه مدیریت منابع ارزی کشور خاطرنشان کرد: دولت با تسهیل برخی فرایند ها و اصلاح مقررات دست و پا گیر روند افزایش درآمدهای ارزی کشور و تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان را هموار کرده است و با اتخاذ سیاست دلار زدایی و کاهش وابستگی به دلار در تعاملات خارجی، باعث شده که کشورهای مهمی در جهان این سیاست را در پیش بگیرند و این ضربه سختی به پیکره اقتصادی آمریکا است و بی دلیل نیست که آمریکا از ملت ایران عصبانی است.

وی با بیان این‌که «دولت اقدامات بزرگی در مسیر رفع مشکلات اقشار مختلف برداشته است»، گفت: سال اول که دولت آغاز بکار کرد با تجمعات و اعتراضات اقشار مختلف از جمله کارگران و معلمان مواجه بودیم و دولت حتی الامکان تلاش کرده مشکلات آنان را حل و فصل کند.

حسینی در ادامه توجه دولت مردمی به تقویت دانشگاه فرهنگیان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در دوره گذشته به دانشگاه فرهنگیان اهمیت چندانی داده نمی شد و در مقطعی فردی را بر مسند آن قرار دادند که اعتقادی به این دانشگاه نداشت اما این دولت مصمم است جایگاه و نقش دانشگاه فرهنگیان را ارتقا دهد.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از کشاورزان و تامین امنیت غذایی اظهارداشت: تولید غلات در زمانی که امنیت غذایی در دنیا بخاطر جنگ اوکراین با چالش جدی مواجه شده بود مورد تاکید دولت قرار گرفت و بلافاصله خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم در دستور کار قرار گرفت به صورتی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ و نیم میلیون تن ،‌سال ۱۴۰۱ بیش از ۷ و نیم میلیون تن و امسال بیش از ۱۰ میلیون تن گندم خریداری شده است که ۲ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی داشته اشت.

وی در پایان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص کاهش مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت مامور شد برای طرف شدن مشکلات معیشتی مردم با ارائه راهکار، به سرعت اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید