راهکار رفع ناترازی انرژی در کشور

0
29

یک یکی از موضوعات مهم در زمینه رفع ناترازی استفاده از منابع گازی کشور در میادین مشترک گازی و تمرکز بر ذخیره‌سازی گاز بوده که دولت سیزدهم با ورود به این حوزه، اقدامات خوبی رقم زده است که باید این رویکرد تداوم یابد تا با تولید و ذخیره‌سازی گاز به ناترازی مقطعی گاز کشور در فصول سرد سال پایان دهیم.دو نوع ناترازی مقطعی و دائم در کشور داریم که ناترازی مقطعی تنها در برخی فصول اتفاق می‌افتد و به دلیل افزایش مصرف بخش خانگی است؛ در بخش خانگی موضوع مورد توجه، بخاری‌ها هستند که باید اصلاح انرژی در آن‌ها صورت بگیرد. در حال حاضر میزان مصرف بخش خانگی 250 تا 300 میلیون است که با ورود بخاری‌ها و بحث گرمایش این میزان مصرف به 800 تا 850 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و بهینه کردن وسایل گرمایشی مانند بخاری تاثیر حدود 20 درصدی در کاهش مصرف گاز در فصول سرد سال دارد.این نوع ناترازی مقطعی با ناترازی که می‌تواند کل اقتصاد را در طول یکسال درگیر کند، متفاوت است، درواقع برخورد با ناترازی مقطعی باید در همان زمان باشد همچنین بخش دیگری که مصرف بالای گاز دارد، بخش نیروگاهی است؛ مهم‌ترین مشکل بحث مربوط به نیروگاه‌ها این است که عمدتا گازسوزند، چراکه 85 درصد سوخت نیروگاه‌ها توسط گاز تامین می‌شود.گاز مهم‌ترین سوختی است که در نیروگاه‌ها استفاده می‌شود متوسط گازی که در نیروگاه‌ها در دنیا استفاده می‌شود، 35 درصد است یعنی ایران پاک‌ترین برق را تولید می‌کند، در کشورهای دیگر زغال سنگ و مازوت نیز به عنوان سوخت نیروگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سهم نیروگاه‌های زغال سنگی در اقتصاد دنیا بالای 40 درصد است اما در ایران نیروگاه‌های زغال سنگی چندانی نداریم. ما باید به سمت نیروگاه‌های زغال‌ سنگی و کاهش مصرف گاز برویم،  موضوع دیگر بحث صنعت و ناترازی موجود در این حوزه است که چند پیشنهاد در این حوزه مطرح شده و برخی از آن‌ها وارد مرحله اجرایی شده است. هدایت منابع صنایع به سمت میادین مشترک جنوبی انجام شده و اتفاقات مثبتی در حال رخ دادن است و به سمت توسعه میادین مشترک پیش می‌رویم  عدم توسعه این میادین مشترک تبعات زیادی دارد که خوشبختانه در این حوزه اقدامات مثبتی رقم خورده است، اکنون با توجه به این‌که تکنولوژی و فناوری داریم در بخش منابع دولتی و سرمایه‌گذاری مستقیم صنایع اتفاقات مثبتی هم در میادین مشترک گازی با عربستان در میدان فرزاد B و فروزان و میدان آرش که مشترک با کویت است؛ آماده بهره‌برداری هستیم که مذاکرات در حال انجام است.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید