post

«نقش اقتصاد» گزارش مي دهد

نوآوري هاي جديد در صنعت حمل و نقل ريلي

محیا سادات بهره دار روزنامه نگار: فزاينده حمل و نقل توام با تجارت بين المللي الزامات جديدي را براي استفاده همه جانبه از حوزه حمل و نقل را ايجاد نموده است. از نظر بسياري از خبرگان بي شک صنعت حمل‌ونقل ريلي در ميان صنايع مختلف همچنان کانون نوآوري و پيشتاز ابتکار مي‌باشد. فعاليت‌هاي صنعت حمل‌ونقل […]

تاریخ انتشار: 21 آبان 1402 - 11:06
کد خبر: 13831

محیا سادات بهره دار روزنامه نگار: فزاينده حمل و نقل توام با تجارت بين المللي الزامات جديدي را براي استفاده همه جانبه از حوزه حمل و نقل را ايجاد نموده است. از نظر بسياري از خبرگان بي شک صنعت حمل‌ونقل ريلي در ميان صنايع مختلف همچنان کانون نوآوري و پيشتاز ابتکار مي‌باشد. فعاليت‌هاي صنعت حمل‌ونقل ريلي باتوجه‌به راندمان نسبتاً قابل قبول در انتشار گازهاي گلخانه‌اي و افزايش مطلوبيت سفر براي مسافران توجه اين صنعت به فن آوري‌هاي نوين نظير مکانيزاسيون تجهيزات نصب شده بر روي قطار و کنار خطوط ريلي، کنترل پيشرفته قطارها، سامانه مدرن سيگنالينگ و سيستم‌هاي هوشمند نظارت خودکار قطار و نظاير آن به شمار مي‌رود.

گزارش‌هاي جهاني در خصوص کاربرد اينترنت اشيا در راه‌آهن نشان مي‌دهدکه تنها در حوزه سامانه‌هاي ناوبري قطارها در طي سال‌هاي ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ اختراعات بسيار زيادي براي صنعت ريلي به ثبت رسيده است. با اين حال همه نوآوري‌هاي اين صنعت داراي شرايط همسان نيستند و از اين رو روندي صعودي و رو به رشد را طي نمي‌نمايند. توسعه فن آوري ها داراي يک منحني s شکل است که چرخه حيات فن آوري‌هاي نوين ريلي از ظهور تا مرحله انتقال و پذيرش يک مسير پرسرعت طي نموده و در نهايت منجر مي‌شود اين فن آوري در صنعت حمل‌ونقل ريلي تثبيت و به مرحله بلوغ خود برسد. همچنين شناسايي و مطالعه جغرافياي مکاني يک نوآوري به طور ويژه براي آن دسته از فن آوري هايي که در مرحله نوپايي بوده و گام‌هاي رشد خود را طي مي‌نمايند به درک سطح فن آوري و پذيرش آن کمک شاياني مي‌نمايد. اين امر مي‌تواند توفيق احتمالي و تأثير آن در بازار آينده را تسهيل نمايد. صاحبنظران بر اين عقيده‌اند که بالغ بر ۱۰ نوآوري آينده صنعت حمل‌ونقل ريلي را متأثر خواهند ساخت. بانک اطلاعاتي داده‌هاي جهاني حکايت از آن دارد که نمودار S در صنعت حمل‌ونقل ريلي متأثر از مدل‌هاي نوآوري مشتمل بر بيش از ۹۰۰۰ حق مالکيت و قانون کپي رايت براي اختراع‌هاي ثبت شده در اين حوزه است که بيش از ۱۰ حوزه فناورانه را در بخش مسافر و بار متأثر مي‌سازد. فن آوري يکپارچه سازي واگن‌ها در بخش بارگيري و تخليه يکي از حوزه‌هاي مؤثر نوآوري است که شتاب مضاعفي داشته و پذيرش فن آوري آن به طور پيوسته در حال افزايش است. از جمله اين حوزه‌ها مي‌توان به سامانه‌هاي مديريت و نظارت بر ترافيک شبکه ريلي اشاره نمود که کنترل مرکزي اين صنعت را عهده دار است. منحني S براي نشان دادن نوآوري‌هاي اينترنت اشياء در صنعت حمل‌ونقل ريلي در سامانه‌هاي ناوبري قطارها در مسير ريلي يک ابداع کليدي محسوب مي‌شود. سيستم ناوبري مديريت ترافيک راه‌آهن از اطلاعات مرتبط با مکان قطار در زمان واقعي براي کمک به برنامه ريزي پويا، پياده سازي و کنترل ترافيک در مسير ريلي استفاده مي‌نمايد. اين سامانه مي‌تواند تمامي قطارهاي فعال در يک مسير ريلي را در يک نقشه جامع ترسيم نموده و تنظيم مسير ريلي را از طريق آزادسازي مسير حرکتي به شيوه‌اي ايمن و کارآمد ميسر نمايد. همچنين دامنه تأثيرات بالقوه فعاليت‌هاي نوآورانه در جهت ثبت اختراع‌هاي ريلي را جغرافياي مختلف ريلي ارزيابي مي‌نمايد. در اين بين، بازيگران کليدي در فرايند توسعه نوآوري‌هاي سيستم مديريت و ناوبري ترافيک ريلي بر تنوع برنامه‌ها، تعداد برنامه‌هاي کليدي و حق مالکيت معنوي اختراع تأکيد نموده و بر اساس اندازه گيري‌ها ضمن رتبه بندي شرکت‌هاي فعال، آن‌ها را براساس ميزان نوآوري به تناسب تقسيم مي‌نمايد. در اين بين جغرافياي اختراع‌ها نيز متنوع بوده و به انعکاس کاربري نواوري ها در سطوح جغرافيايي از طيف محلي تا جهاني تقسيم مي‌نمايد. در اين ميان زيمنس به عنوان يک شرکت پيشرو در توسعه سيستم‌هاي ناوبري ترافيک قطارها به ارائه اختراع‌هاي متنوعي براساس دستگاه‌هاي موقعيت ياب، نظارت بر عملکرد قطارها، پايداري سير و حرکت قطارها و اطمينان از عملکرد صحيح سامانه‌هاي ايمني و سيگنالينگ وسايل نقليه ريلي؛ ارتباطات مبتني بر سيگنال‌هاي راديويي را در مقوله ناوبري مديريت ترافيک صنعت حمل‌ونقل ريلي توسعه دهد. سيستم‌هاي کنترل قطار مبتني بر ارتباطات (CBTC)، سيستم کنترل عمليات (OCS) نظارت بر وضعيت قطار (TBCM) طيف گسترده‌اي از تجهيزات، زيرساخت‌ها و فن آوري ها را براي حصول اطمينان از مقرون به صرفه بودن و کارايي توسعه سيستم‌هاي ناوبري ارائه مي‌دهد.

فن آوري‌هاي جديد کنترل عمليات، امکان رديابي دقيق و خودکار مسير، تشخيص به هنگام موقعيت‌هاي متضاد و انعطاف‌پذيري سازگار با تغييرات احتمالي جداول زمان‌بندي؛ يک نوآوري مؤثر براي مديريت عمليات و بهبود ظرفيت قطار به‌صورت کارآمد است.

 

 


ارسال دیدگاه

< / End-->