موفقیت آزمایشگاه فولادسازی فولاد هرمزگان بین ۱۴ آزمایشگاه فولادسازی کشور

0

رئیس آزمایشگاه های فولادسازی و مرکزی فولاد هرمزگان گفت: شرکت فولاد هرمزگان توانست در آزمون مهارت مستقل PT (Proficiency Test) در بین ۱۴ آزمایشگاه فولادی کشور، بهترین نتیجه را به خود اختصاص دهد.

رئیس آزمایشگاه های فولادسازی و مرکزی فولاد هرمزگان گفت: شرکت فولاد هرمزگان توانست در آزمون مهارت مستقل PT (Proficiency Test) در بین ۱۴ آزمایشگاه فولادی کشور، بهترین نتیجه را به خود اختصاص دهد.

اژدی بهرامی بیان کرد: یکی از مهم ترین ابزار حصول اطمینان از اندازه گیری ها و کیفیت خدمات آزمایشگاه ها، ارزیابی عملکرد فنی آن ها به شمار می رود. سنجیده ترین شکل این ارزیابی شرکت در آزمون های مهارت مستقل (Proficiency Test) است.

وی افزود: آزمون مهارت روشی است که در آن نتایج آزمایشگاه در مقایسه با سایر آزمایشگاه های مشابه، به وسیله مرجع بی طرف (PT Provider) ارزیابی می شود. این مرجع مستقل بر اساس الزامات استاندارد ISO-IEC17043 به مقایسه منظم نتایج یک آزمایشگاه با مقادیر اقدام تحت آزمون می پردازد.

رئیس آزمایشگاه های فولادسازی و مرکزی فولاد هرمزگان تصریح کرد: در آخرین مقایسه PT که از ۱۴ آزمایشگاه فولادی در کشور انجام شد، آزمایشگاه شرکت فولاد هرمزگان موفق شد بهترین نتیجه را در بین این آزمایشگاه ها کسب کند.

بهرامی در پایان از حمایت های معاونت تکنولوژی و توسعه، مدیریت کنترل کیفی و آزمایشگاه های شرکت فولاد هرمزگان و زحمات تمامی کارکنان آزمایشگاه قدردانی کرد.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید