برگزاری دوره آموزشی نظام تحول شرکت فولاد سنگان TQ

0
37

 دوره ای که در حال حاضر برای شرکت فولاد سنگان در حال اجراست نسخه به روز شده دوره ای است که توسط یکی از مشاوران صاحب نام بین المللی بنام آقای دیوید هاتچینز در فولاد مبارکه اجرا شد.

محمد تدین – مشاور حوزه نظام تحول

زیربنای سیستم مدیریت کیفیت شرکت فولاد مبارکه عمدتا بر متدولوژی جوران استوار گردیده و نگرش مشتری‌گرایی را مورد توجه قرار می‌دهد. این روش مبتنی بر بهبودهای پروژه به پروژه و بهبود فرآیندها می‌باشد. برخی از مفاهیم کلیدی نظام تحول( T.Q) در این شرکت به شرح زیر می‌باشد :

کیفیت مسئولیت مدیریت عالی سازمان است..

بهبود کیفیت بدون انتهاست.

کاهش مستمر هزینه‌ها به عنوان محور اصلی کلیه فعالیت های بهبود است.

کلیه بهبودها بصورت پروژه به پروژه انجام می‌گیرند.

80% هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین (COPQ) توسط مدیریت قابل کنترل می‌باشند.

مسائل یا مزمن و همیشگی هستند و یا پراکنده و متفرق

برخی از کاستی‌های روش جوران که تأکید زیادی بر حلقه‌های کیفی داشته و منجر به عدم موفقیت این روش در آمریکا و اروپا گردیده است، فقدان پشتیبانی مدیریت و بی‌توجهی به برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت شرکتها می‌باشد . در متدولوژی‌جدید و تلفیقی شرکت فولاد مبارکه رویکرد بهبود مستمر با تکنیکهای برنامه ریزی استراتژیک  در ابتدا توسط هوشین کانری و بعدا Balanced Score Cards پیوند خورده است. این رویکرد هنوز در دنیا دربردارنده بهترین و کارآمد ترین تکنیکهای بهبود مستمر،تحول سازمانی و عملیاتی کردن برنامه ها و اهداف استراتژیک سازمانهاست.

شرکت فولاد سنگان این مدل را به عنوان برنامه عملیاتی استقرار نظام تحول انتخاب نمود ودر حال حاضر فعالیتهای آموزشی و عملیاتی آن در حال اجرا می باشد.

جامعه هدف شما در این دوره ها و جلسات چه کسانی بودند ؟

کیفیت  به شکل کنونی خود ریشه در کنترل کیفیت آماری  (SQC) دارد و در برخی از سازمانها  بنام‌های دیگری نظیر TQM و CWQC شناخته می‌شود . از آنجا که در برخی شرکت‌ها بکارگیری اصطلاح «مدیریت» در کیفیت فراگیر منجر به این برداشت عمومی می‌گردد که کیفیت تنها مسئولیت مدیریت است،  لذا در سالهای اخیر در جهت رفع هرگونه برداشتهای ناصحیح که اصل فراگیری را در فعالیتهای کیفیتی تحت الشعاع قرار دهد، اصطلاح TQ جایگزین TQM گردیده است.

امروزه در برخی شرکتها اصطلاح TQP  نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در هر حال نظام کیفیت فراگیر (TQ) یک مفهوم تجاری استراتژیک و با جهت‌گیری رقابتی می‌باشدو به عبارت دیگر  مشارکت همه طرف های ذینفع شرکت  از مدیریت عالی تا کارکنان در رده های مختلف سازمانی،پیمانکاران و تامین کنندگان،مشتریان،سهامداران و……   در این فعالیتها الزامی است و کلیه رده های سازمانی اعم از کارکنان سازمان و پیمانکاران تحت پوشش این دوره ها قرار دارند.

موارد با اهمیت ارائه شده در این دوره چه بوده است؟

رئوس مطالب این دوره ها و کارگاه‌های آموزشی نظام تحول فولاد سنگان متناسب با سطح اطلاعات شرکت‌کنندگان و بخصوص رده های سازمانی شرکت کنندگان می باشد. به عنوان مثال در دوره ها و کارگاههای آموزشی ویژه مدیران عالی و ارشد سازمان تاکید بیشتر بر مهارتهای رهبری یا Leadership Skills در نظام تحول سازمانی و در دوره های ویژه تسهیلگران یا Facilitators روشها و تکنیکهای حل مسئله، مربیگری ،کارگروهی و انگیزش کارکنان آموزش داده می شود. گفتنی است، کارگاههای آموزشی رده های عملیاتی سازمان بر آموزش تکنیکهای حل مسئله متمرکز است.

هدف گذاری اصلی از برگزاری چنین دوره ها و جلساتی چیست و تاثیرش در بهره وری کارکنان را بیان نمایید؟

بدون تردید  نقش اصلی و اساسی  همه تحولات و تغییرات سازمانی  به منابع انسانی مربوط می شود. تمرکز این دوره ها مشخصا بر سه موضوع 1- همراستایی  همه کارکنان(از جمله پیمانکاران) در جهت دستیابی به اهداف شرکت  2- مشارکت و کارگروهی3- کاهش هزینه‌ها می باشد که مطمئنا با شناخت و برگزاری دوره های متناسب در نهایت به افزایش بهره وری سازمان منجر خواهد شد.

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید