جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» از آمار غيرواقعي سعودي ها از توليد نفت گزارش مي دهد

    وضعيت وخيم درآمدهاي آرامکو

    نعیم نوربخش- روزنامه نگار و مترجم گروه نفت وانرژي:   اوضاع و احوال شرکت سعودي-آرامکو را از تاريخ عرضه اوليه سهام آن در بازارهاي مالي يعني از سال ۲۰۱۹ تاکنون مي‌توان با بررسي سه رقم به…

< / End-->