جستجو برای کلمه :

  • طلا در بهترین روزهایش به سر می‌برد

      قیمت طلا امروز(دوشنبه) بیشترین افزایش ماهانه خود در چهار ماه اخیر را داشت زیرا انتظارات مبنی بر اینکه بانک‌های بزرگ مرکزی ممکن است به پایان چرخه‌های سخت‌گیرانه فعلی سیاست‌های پولی در مبارزه خود برای…

< / End-->