جستجو برای کلمه :

  • بابک صدرايي در گفت و گو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد

    لزوم بومي سازی پلتفرم های روز خودرو

    اعظم السادات هراتی روزنامه نگار: بابک صدرايي کارشناس و تحليل‌گر صنعت خودروسازي در گفت‌وگو با روزنامهٔ نقش اقتصاد، آغاز صنعتي شدن ايران و قدم برداشتن کشور در مسير صنعت خودرو را همراه با مونتاژکاري توصيف…

< / End-->