جستجو برای کلمه :

  • سعید سیفی کارشناس ارشد رسانه و روابط بین الملل

    بریکس+ دلارزدایی

      ايالات متحده بايد به طور مستمر از ادغام BRICS + به عنوان يک رقيب ژئوپليتيک جلوگيري کند. براي مقابله با سلطه مالي آمريکا، گروه بريکس پلاس که اخيراً اعضاي خود را افزايش داده است،…

  • «نقش اقتصاد» گزارش ميدهد

    محرک های اصلی دلارزدايی در اقتصاد جهانی

    سامان سفالگر روزنامه نگار: در سال‌هاي گذشته، خيزش قدرت‌هاي نوظهور در چهارچوب معادلات اقتصادي و سياسي جهان، يکي از مسائل و موضوعات محوري بوده که تحليلگران، استراتژيست ها و البته چهره‌هاي دانشگاهي در اقصي نقاط…

< / End-->