جستجو برای کلمه :

  • محمد عطریانفر روزنامه نگار

    توصیه انتخاباتی به دولت رئیسی

    درشرايط فعلي بنده طرفدار عدم اظهارنظر دولت درباره نحوه احراز صلاحيت‌ها هستم چرا که دولت مشروعيت خود را از مجلس مي‌گيرد، لذا هر گونه اظهار نظر دولت مي‌تواند به نوعي تمايل دولت به اين سمت…

  • فنر تازه اقتصاد ایران

      برای اولین بار حداقل در ۱۲ سال اخیر رشد پایه پولی اقتصاد ایران با شدت قابل توجهی – بیشتر از ده درصد – بیشتر از رشد نقدینگی بوده است و این یک ناترازی تازه…

< / End-->