جستجو برای کلمه :

 • نتايج يک پژوهش درباره زمين لغزش:

  اقدامات پوپوليستي تهديدي براي زمين

  مظاهر گودرزی روزنامه نگار: گروه اجتماعي: وقتي انسان زمين را مي‌لرزاند؛ لرزه‌هايي که نه براي عوامل طبيعي بلکه به‌دليل کنش و واکنش انسان‌ها رخ مي‌دهد، به اين بخش از صحبت‌هاي مهدي زارع استاد پژوهشگاه بين‌المللي…

 • در زلزله احتمالي پايتخت تا سه روز مردم خودشان بايد به داد خودشان برسند

  تهرانِ نا آماده براي زلزله

  مظاهر گودرزی روزنامه نگار: گروه اجتماعي: زمين‌لرزه تهران افسانه نيست، واقعيتي است که روزي خودش را به اين شهر و آدم‌هايش نشان مي‌دهد، اين‌که چه‌روزي مي‌آيد هم معلوم نيست، اما اگر بيايد روزهاي سختي رقم…

 • فریبرز ناطقی الهی روزنامه نگار

  هشدار مکرر زلزله ها به ایرانیان

  ايران کشوري است لرزه خيز و شاهد آن زلزله‌هاي ويرانگر تاريخي و گذشته مي‌باشد که بارها پهنه ايران بزرگ را به لرزه و گاها ويران کرده است. اين يادداشت چهارشنبه گذشته آماده بود ولي ديدم…

< / End-->