جستجو برای کلمه :

  • دومین اقتصاد بزرگ جهان نیازمند حمایت شد

    نظرسنجی رویترز نشان داد که فعالیت کارخانه‌های چین در ماه جولای برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است و برای تقویت تقاضای داخلی در بحبوحه بهبود اقتصادی به حمایت بیشتر نیاز دارد. به گزارش ایسنا،…

< / End-->