جستجو برای کلمه :

  • عبدالناصر نورزاد روزنامه نگار

    پیامد تروریسم دولتی طالبانی بر افغانستان

    دو سال از سقوط مرگبار مدنيت شهري به دامن تروريسم قومي و استبداد عقيدتي مي‌گذرد. دنيا با رخت بستن اش، مردم افغانستان را در نتيجه  يک معامله ننگين، به طالبان تروريست و آدم کش سپرد.…

< / End-->