جستجو برای کلمه :

 • يارانه نان تغيير ميکند؟

  بـازي نـانواها بـا اعداد!

  فاطمه امیر احمدی روزنامه نگار: گروه اقتصادي: تأمين امنيت ملي ارتباط مستقيمي با تأمين امنيت غذايي دارد از اين رو دولت‌ها در تأمين معيشت مردم به ويژه در اقتصادهاي ضعيف يارانه مي‌پردازند. کمک معيشت در…

 • مردم به دنبال نان هاي سفيد نباشند

  چرا کیفیت نان ها پایین است؟

  فاطمه امیر احمدی روزنامه نگار: گروه اقتصادي: نان قوت غالب مردم در جهان است. در ايران انواع نان‌هاي سنتي و ماشيني پخت مي‌شود که قيمت و کيفيت متفاوت دارند. نان بربري، سنگک، لواش و تافتون…

 • «نقش اقتصاد» چرايي شايعات اخير را واکاوي ميکند

  معمای نان و بنزین

  سامان سفالگر روزنامه نگار: در روزهاي اخير، حدس و گمانه زني‌هاي مختلفي در مورد افزايش قيمت نان و بنزين، يکي از موضوعات مهم و شايع در ميان افکار عمومي و البته کارشناسان و تحليلگران اقتصادي…

< / End-->