جستجو برای کلمه :

  • گزارش جهاني: نوزادان در ايران زودتر از 9 کشور منطقه ميميرند

    مرگ زودرس ايرانی ها را تهديد می کند

    مظاهر گودرزی روزنامه نگار: گروه اجتماعي : وضعيت شاخص‌هاي سلامت در ايران چگونه است؟ مثلاً درباره مرگ و مير نوزادان ايران چه کيفيتي دارد؟ يا اميد به زندگي در ايران چند سال است؟ اين‌ها و…

< / End-->