جستجو برای کلمه :

  • وام های بانکی فقط با این شرط پرداخت می شود

    بانک مرکزی اعلام کرد: اعطای هرگونه وام های بانکی اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط…

< / End-->