جستجو برای کلمه :

  • خبر مهم برای مالکان خودروهای ۱۴۰۲

    معاون ستاد حمل‌ونقل و سوخت کشور از تغییر فرآیند صدور کارت سوخت خودروهای صفر خبر داد. به گزارش تسنیم، سیدکاظم عزیزی معاون صنایع وانرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور با اشاره به تغییر فرآیند…

< / End-->