جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» گزارش مي دهد

    بلند پروازي هاي نفتي و گازي کويت

    نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: همزمان با تلاش ساير کشورهاي خاورميانه براي تنوع بخشيدن به سبد انرژي خود، به نظر مي‌رسد که کويت تمام عزم خود را براي توسعه صنعت نفت و گازش جزم…

< / End-->