جستجو برای کلمه :

  • تهران گرم تر از حد نرمال تا سه ماه آینده

    مدیرکل اداره هواشناسی استان تهران از دمای متوسط یک درجه بیش از نرمال و بارش‌های در حد نرمال و حتی کمتر از نرمال طی سه ماه آینده خبر داد و گفت : در خوشبینانه‌ترین حالت…

< / End-->