جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» در گفت و گو با يک کارشناس اقتصادي چالش پرداخت يارانه در قالبهاي مختلف را بررسي ميکند

    بی عدالتی در طرحهای حمایتی

    صدیقه بهزادپور روزنامه نگار: تغييرات پياپي نحوه پرداخت يارانه از در سال‌هاي اخير و تبديل آن به کالابرگ، کارت الکترونيکي و يارانه ديجيتالي؛ به گفته کارشناسان حکايت از عزم دولت براي حذف يارانه نقدي دارد، در…

< / End-->