ابزار تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان نوپا

0

بهترین ابزار برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان نوپا این است که سهام آنها از طریق بازار سرمایه به عموم و یا سرمایه‌گذاران حقیقی هوشمند با شرایط ویژه واگذار و بازار شرکت‌های دانش بنیان به منظور پذیرش ایجاد و سطح بندی شود.نیازمندی‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان باید بر مبنای تعداد پرسنل، وسعت و نوع فناوری آنها شناسایی و سیاست‌گذاری بر مبنای شواهد و اطلاعات دقیق صورت گیرد.از طرفی نبود شفافیت یکی از چالش‌های بسیاری از این شرکت‌ها است. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند دسترسی دقیقی به اطلاعات مالی این شرکت‌ها داشته و بتواند بر مبنای آن، سیاست‌های خود را از طریق ابزارسازی، نهادسازی و یا بسته قوانین و مقررات، پیاده سازی کند.به طور مسلم، تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان نیازمند شناخت دقیق نیازمندی‌های آنها است. با توجه به کوچک بودن اکثر این شرکت‌ها، قیمت خدمات مالی و مشاوره‌ای خدمات پذیرش این شرکت‌ها بعضاً با مشکلاتی مواجه است. در حال حاضر دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان تغییر کرده و به شرکت‌های دانش بنیان نو پا، نوآور و فن‌آور تقسیم‌بندی شده است. از طرفی 80 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نوپا هستند و هنوز به مرز فروش ناخالص پنج میلیارد تومانی نرسیده‌اند و یا در حال رسیدن هستند، یکسری از نیازهای فوری این شرکت‌ها، بحث سرمایه در گردش است. اگر این امکان وجود داشته باشد که شرکت‌ها بتوانند از طریق اوراق تجاری و یا تأمین مالی با انتشار اوراق و یا صکوک نوآوری بتوانند نیازمندی‌های سرمایه در گردش خود را برطرف کنند، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.شرکت‌های دانش بنیان نوآور که فروش آنها بالای پنج میلیارد تومان و تعداد پرسنل آن‌ها بزرگ‌تر و اشتغال زایی آنان فراتر رفته است، به ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری نیاز دارند تا تأمین مالی آنها را سریع‌تر انجام دهند؛ چرا که خواهان بازار بزرگتری هستند. بنابراین بهره‌مندی از ابزارهایی چون تأمین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و یا سرمایه‌گذاری صندوق‌های جسورانه بورسی برای آنها ضرورت دارد.همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند معرفی برای ناشران هستندشرکت‌های دانش‌بنیان فن‌آور جزو شرکت‌های بزرگ بوده و حتی بسیاری از آنها بورسی شده‌اند که به نظر می‌رسد اینها هم نیاز به تأمین مالی از سوی بازار سرمایه دارند. سیاست‌گذاری تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان با بسترسازی آنها برای پذیرش در بازار سرمایه تعریف می‌شود و می‌توان زمینه پذیرش شرکت‌های دانش بنیان نوپا را هم در بورس فراهم کرد.
بهترین ابزار برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان نوپا این است که سهام آنها از طریق بازار سرمایه به عموم و یا سرمایه‌گذاران حقیقی هوشمند با شرایط ویژه واگذار و بازار شرکت‌های دانش بنیان به منظور پذیرش ایجاد و سطح بندی شود.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید