نجات اقتصاد کشور با مولد سازی

0

با تقویت بازار سرمایه، سرمایه‌های مردم به سمت این بازار جذب شده و شرکت‌های بزرگ برای تسهیل و بهبود شرایط کسب و کار خود سعی می‌کنند از ظرفیت بازار سرمایه بیشترین بهره را ببرند.

به طور کلی بازار سرمایه یکی از منابع تأمین مالی پروژه‌ها است و این موضوع در سایر کشورهای توسعه یافته از سال‌های بسیار دور وجود داشته است.

رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است؛ این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. بنابراین، کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی چون ایجاد رشد در تولیدات و همچنین کنترل تورم است.

بازارهای غیرمولد بیشترین تورم را ایجاد می‌کننداگر خواهان نجات اقتصاد کشور هستیم، باید سرمایه‌های سرگردان به سمت مولدسازی و تولید پیش برود که این کار نیاز به وضع قوانین و اصلاح آنها دارد تا سرمایه‌گذار به جای بازارهای غیرمولد به سمت بازار مولد هدایت شود و بهترین مسیر برای تحقق این هدف، تقویت بازار سرمایه است.

آینده اقتصاد کشور برای مردم و مسئولان آن بسیار مهم و حیاتی استبه نظر می‌رسد با تقویت بازار سرمایه، سرمایه‌های مردم به سمت این بازار جذب شده و شرکت‌های بزرگی برای تسهیل و بهبود شرایط اقتصادی خود سعی می‌کنند از ظرفیت بازار سرمایه بیشترین بهره را ببرند.

اعتمادسازی یکی از راهکارهایی است که مردم سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای سوداگرانه سوق ندهند. اگر بتوانیم برای تأمین مالی پروژه‌ها و تولید، انگیزه و ثبات ایجاد کنیم سرمایه‌ها به بخش مولد کشور هدایت خواهد شد.همچنین در احکام برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سعی شده با توسعه روش‌هایی نظیر تأمین مالی از بازار سرمایه، منابع خرد و منابع بخش غیر دولتی به سرمایه تبدیل شود.امیدواریم اعتماد مردم به بازار سرمایه روز به روز بیشتر شده و سرمایه‌های مردم به صورت چشمگیر وارد بازار شود تا ضمن رونق تولید، آینده اقتصاد کشور تضمین و شعار سال یعنی رشد تولید و کاهش تورم محقق شود.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید