جدال برسر کاهش سهم اجاره در سبد خانوار

0
23

اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای رفع دغدغه زندگی افراد فاقد مسکن با برنامه ریزی انجام شد. در موضوع مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن فناوری ساخت، مصالح ساختمانی، نیروی کار متخصص و نیروی کار ماهر، همگی در کشور وجود دارد.طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان 1.5 درصد کاهش داشت و رشد معاملات مسکن نیز حدود 3 تا 4 درصد افزایش یافت. این‌ها نوید خوبی در بخش مسکن است. اما همچنان سهم اجاره در سبد خانوار بالاست که باید تلاش کنیم تا با تولید و عرضه مسکن این سهم را در سبد خانوار کم کنیم.اثر تولید مسکن در افزایش تولید ناخالص داخلی بالاست و بنابراین با مجموعه راهکارها باید تلاش کنیم تا با تولید و عرضه مسکن ضمن کمک به تأمین مسکن مردم، به تعهد دولت جامه عمل بپوشانیم.در همراهی مجموعه دولت، میزان تسهیلات را از 350 میلیون تومان به 550 میلیون تومان افزایش یافت و سود بازپرداخت نیز از 23 به 18 درصد کاهش یافت.با بازدیدهای میدانی و تقویت نقش فرمانداران و استانداران اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرعت می‌گیرد که در اینکار باید اهتمام بیشتری شود.موضوع بافت فرسوده و ساخت و نوسازی در این بافت‌ها با توجه به اینکه تمامی زیرساخت‌ها را دارد بسیار حائزاهمیت و مورد تاکید است. بنابراین با توجه به اینکه منابع دولت محدود است انتظار می‌رود تا نوسازی بافت فرسوده و ساخت مسکن در این بافت‌ها اولویت باشد. در نوسازی بافت فرسوده، شهرداران پای کار بیایند و این بخش تقویت شود.سازمان ملی زمین و مسکن و شورای‌عالی شهرسازی و معماری در تأمین زمین نهضت ملی مسکن تلاش ویژه‌ای دارند و در اجرای نیز سایر ارکان مسکن وزارتخانه متمرکز هستند.از دیگر کارهای مهم درزمینه مسکن ایجاد 50 هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن است و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر با اولویت دنبال شود. ایجاد و احداث 27 شهر ساخلی در نوار جنوبی کشور پروژه مترقی است که بخشی از برنامه‌ریزی‌ها برای مکانیابی، استقرار جمعیت و صنایع در آن انجام شده است.در خصوص سیاست‌های توسعه دریامحور اقدامات مناسبی در حال انجام است.

 

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید