دولت عاقل و انتخابات اتاق ایران

0

محمد صادق جنان صفت/روزنامه نگار

265 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در شرایطی که وضعیت مبهمی برانتخابات حاکم شده بود با تشخیص حرفه‌ای خودبه نایب رییس اول دوره قبلی اتاق رأی دادند و او توانست با کسب بالاترین رأی درمیان سه کاندیدا منصب انتخاباتی این نهاد بخش خصوصی را به دست آورد.
از همان دقیقه و ساعت پس از مشخص شدن آرای اعضای هیات نمایندگان یک گروه کوچک از منتقدان انتخابات فشاربرای اثر بخشی بر نتایج انتخابات را دردستور کارقراردادند. در گام نخست راهبرد منتقدان این بود که رییس اتاق ایران زیر فشار منتقدان ومخدوش اعلام شدن نتایج او وادار به استعفا شود. هنگامی که این راهبرد به جایی نرسید برخی رسانه‌ها با استنادهایی دولت را زیر فشار قراردادند تا نتایج را ابطال کند. این رخدادها درحالی بود که رییس اتاق با استناد به انتخابات قانونی و سکوت همراه با رضایت دولت، قوه قضاییه ونیز مجلس قانونگذاری ونهادهای نظارتی کارخود را اغازکرده و دیدارهایی با سفرای کشورهای خارجی درتهران ونیز با برخی مقامهای بازرگانی کشورهای همسایه انجام داده و می‌دهد.
خردمندی دولت برای دورشدن از مساله ای که ابهام ندارد و توجه به این مساله بسیار مهم که رییس اتاق در حقیقت منتخب هزاران بازرگان، صنعتگر، معدنکار و دیگر فعالان اقتصادی ایران است این هوشیاری دولت را نمود بیشتری داده است.
حالا و پس از سپری شدن بیش از یک ماه از فعالیت رسمی رییس اتاق ایران، قرار است روز شنبه هیات نظارت بر اتاق ایران درباره نتایج انتخابات ۲۸ خرداد نشستی برگزار کند. واقعیت این است که رفتار دولت در یک ماه پس از اعلام نتایج اتاق و رخدادهایی که به نشست‌ها وگفت وگوهای ریاست فعلی اتاق با سفرای خارجی ونیز اعتمادی که هزاران فعال اقتصادی به اودارند، دولت تصمیم درست اتخاذ خواهد کرد. بسیاری از فعالان اقتصادی ونیز بازرگانان و صنعتگران باوردارند دولت ونیز تصمیم گیران هوشیارترازان هستند که بخواهند تصمیم سختی بگیرند و حیثیت انتخابات و دموکراسی را در چشم خارجی‌ها بد جلوه دهند و آنها را نسبت به دیگر رخداده H در این سطح بی‌اعتماد سازند. از سوی دیگر دولت می‌داند مخالفت با رأی اکثریت هیات نمایندگان و نیز روسای تشکل‌های کارفرمایی دراین وضعیت سخت یعنی بی‌اعتنایی به رأی به حساب می‌آید و دولت هرگز چنین کاری نخواهد کرد. کارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به خرد نمایش داده شده از سوی دولت و نهادهای نظارتی توصیه می‌کنند کار اتاق به همین شکل ادامه یابد.ریاست فعلی اتاق نیز نشان داده است به قانون واساسنامه اتاق درباره دور کردن این نهاد خصوصی از سیاسی شدن اصراردارد و می‌تواند با شنیدن آرای منتقدان وبرطرف کردن برخی از تنگناها اتاق را به ریل برگرداند و با شتاب بخشیدن به فعالیت‌ها به دولت کمک کند این روزهای سخت را پشت سربگذارد. بخش خصوصی ایران نیز با توجه به تصمیم درست دولت به این نهاد اعتماد بیشتری خواهند کرد.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید