برگزاری جلسات آموزشی با شرکت های بیمه در چندین استان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

0
برگزاری جلسات آموزشی با شرکت های بیمه در چندین استان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

جلسات آموزشی در خصوص رسیدگی به پرونده های سامانه ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، با شرکت های بیمه در چندین استان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار گردید.

جلسات آموزشی در خصوص رسیدگی به پرونده های سامانه ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با شرکت های بیمه در سه ماه دوم سال جاری در استان های کرمانشاه و آذربایجان غربی، توسط صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار گردید.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید