جستجو برای کلمه :

  • کارشناس مسائل بينالملل: برکناري مککارتي به دليل تعامل با دولت بود

    بازگشت ترامپ به کاخ سفید؟

    ماهان نوروزپور روزنامه نگار: گروه بين الملل: کوين مک‌کارتي، رييس مجلس نمايندگان آمريکا روز سه شنبه برکنار شد. چنين اتفاقي که در تاريخ سياسي آمريکا بي‌سابقه بوده است؛ توجه رسانه‌ها و تحليل‌گران را به سياست…

< / End-->