جستجو برای کلمه :

  • رشد نرخ بهره بين بانکي با عقبنشيني بانک مرکزي

    سود بازار شبانه به ۲۳٫۶۲ درصد رسيد

    سهیل بانی روزنامه نگار: در هفته‌اي که بانک مرکزي، در بازار بين بانکي مداخله نکرد و تزريق پول در بازار باز را نيز کاهش داد، نرخ بهره بين بانکي در روندي صعودي قرار گرفت. بانک…

< / End-->