جستجو برای کلمه :

  • ۲ سناریوی پیش روی بانک‌های اروپا

    سازمان بانکداری اروپا (EBA) نتایج آزمون استرس را اعلام کرد. به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، آزمون استرس بررسی کرد ۷۰ بانک از ۱۶ کشور اروپایی چگونه در یک افق سه ساله تحت یک…

< / End-->