جستجو برای کلمه :

  • معاون اسبق ارزي بانک مرکزي: استقراض از بانک مرکزي غيرمستقيم شد

    پیش بینی مهم از قیمت دلار در نیمه دوم سال

    زهرا علی‌اکبری روزنامه نگار: دولت سيزدهم مدتهاست با استناد به آمار و ارقام، نمره قبولي را در کارنامهٔ کاري خود درج مي‌کند. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان معتقدند استناد به آمار بايد…

  • مرتضی افقه اقتصاددان

    میتوان به آینده تورمی امیدوار بود؟

    به دليل اين‌که هنوز تحريم‌ها برقرار است و سرنوشت تحريم‌ها و اف‌اي‌تي‌اف مشخص نيست، اصلا نمي‌شود نسبت به آينده اميدوار بود. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که نرخ تورم کاهشي است. سوال اين است که کاهش…

< / End-->