جستجو برای کلمه :

  • قیمت نفت در انتظار بزرگترین رشد ماهانه

    قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه کاهش پیدا کرد اما نزدیک به بالاترین رکورد سه ماه گذشته قرار دارد و تحت تاثیر احتمال تداوم کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی، به سوی ثبت بزرگترین رشد قیمت…

< / End-->