جستجو برای کلمه :

  • صعود در قیمت‌گذاری کوکاکولا پس از شکست سه ماهه

    کوکاکولا پیش‌بینی‌های سالانه خود از درآمد و سود سالانه را افزایش می‌دهد زیرا گزینه تقاضا تحت تأثیر افزایش قیمت قرار نگرفته است. به گزارش ایسنا، شرکت کوکاکولا پیش‌بینی درآمد و سود سالانه خود را پس…

< / End-->