جستجو برای کلمه :

  • رئيس کميته محيط زيست در کرسي سلامت اجتماعي يونسکو در گفت وگو با «نقش اقتصاد» مطرح کرد:

    معادله دوسر باخت توسعه کارخانه های فولادی

    محبوبه بیدکی روزنامه نگار: محمد درويش، پژوهشگر، کويرشناس و رئيس کميته محيط زيست در کرسي سلامت اجتماعي يونسکو با انتقاد از خطرات و چالش‌هاي زيست محيطي در آران و بيدگل، به «نقش اقتصاد» گفت: شهرستان…

< / End-->