جستجو برای کلمه :

  • مرتضی افقه اقتصاددان

    میتوان به آینده تورمی امیدوار بود؟

    به دليل اين‌که هنوز تحريم‌ها برقرار است و سرنوشت تحريم‌ها و اف‌اي‌تي‌اف مشخص نيست، اصلا نمي‌شود نسبت به آينده اميدوار بود. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که نرخ تورم کاهشي است. سوال اين است که کاهش…

< / End-->