جستجو برای کلمه :

  • «نقش اقتصاد» از پيامدهاي نفتي "طوفان الاقصي" در خاورميانه گزارش مي دهد

    منافع نفتي چين در خطر

    نعیم نوربخش روزنامه نگار و مترجم: نشريه نيويورک تايمز با تکيه بر آراي فعالان نفتي گزارشي تدوين کرده است که به بررسي مخاطراتي مي‌پردازد که تحولات اخير خاورميانه براي منافع اقتصادي چين در منطقه به…

  • «نقش اقتصاد» گزارش مي دهد

    حمله گازانبري چين و روسيه به منابع نفتي عراق

    نعیم نوربخش روزنامه نگار: گروه نفت وانرژي: رميلا و قرنه غربي ۲ دو ميدان نفتي عظيم در عراق هستند که در مسير تحقق هدف توليد روزانه هفت ميليون بشکه نفت خام تا سال ۲۰۲۷ براي…

< / End-->