جستجو برای کلمه :

  • ارائه گزارش عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط اسماعیلی؛

    از تغییر نام وزارت ارشاد تا آمارِ فرهنگی دولت سیزدهم

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه تحریم برنامه‌های فرهنگی و هنری در سال گذشته اجازه نمی‌داد فضای فرهنگ و هنر شکل بگیرد، از اقدام برای تغیبر نام وزارتخانه متبوعش خبر داد و…

< / End-->