کتاب: بازی بینهایت

0

 

 

زندگی از دیدگاه اینشتین همچون دوچرخه سواری می ماند و برای آنکه بتوانید تعادل خود را حفظ کنید میبایست دائما در حال حرکت باشید. کسب و کارهای امروزی نیز همچون زندگی نیازمند حرکت هستند و اگر مدیران سازمان نگاه پویایی به کسب وکار نداشته باشند و دستیابی به دستاوردهای کوچک و البته زود بازده، موفقیت های سریع و کوتاه مدت را معیار پیشرفت کسب وکار خود در نظر بگیرند پس از مدتی و دستیابی به آن اهداف شیرین متوقف شده و به خواب پیروزی های کسب  شده خود فرو می روند و چندی نخواهد گذشت که رقبا از خواب غفلت سازمان سود برده و گوی سبقت را از آنها می ربایند.

سایمون سینک در کتاب بازی بی نهایت تلاش نموده است تا نگاه نوینی را به مدیریت کسب وکار ایجاد نماید. در این کتاب اشاره شده است که تنها هدفی که یک سازمان باید برای خود متصور باشد حضور پیوسته و دائم در بازی کسب و کار است تا زمانی که دیگر خود ، خواهان ادامه بازی نباشد. در دنیای امروز کسب وکار هیچ برد و باختی در کسب وکار وجود ندارد و اگر سازمان ها خواهان بقای کسب و کار خود هستند باید به گونه ای عمل کنند که هر پیروزی و شکست به عنوان یک رویداد مهم و درس آموخته در مسیر موفقیت و تعالی آنها باشد و نه یک هدف اصلی.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید