post

يک تحليلگر بازار سرمايه در گفت و گو با «نقش اقتصاد» به عوامل مؤثر بر روند صعودي و نزولي بورس پرداخت

محرک های اصلی بازار سرمایه

فاطیماه میرزایی دخت روزنامه نگار: مريم محبي، کارشناس و تحليلگر بازار سرمايه درمورد روند بورس گفت: ما اين روزها شاهد يک بازار مثبت دستوري هستيم که زودتر از اين هم مي‌توانست اتفاق بيفتد اما منتظر دليل بود. متأسفانه، بازار فعلي ما به شرايطي رسيده است که براي روند منفي دنبال علت نيست ولي براي روند […]

تاریخ انتشار: 17 آبان 1402 - 11:16
کد خبر: 13735

فاطیماه میرزایی دخت روزنامه نگار: مريم محبي، کارشناس و تحليلگر بازار سرمايه درمورد روند بورس گفت: ما اين روزها شاهد يک بازار مثبت دستوري هستيم که زودتر از اين هم مي‌توانست اتفاق بيفتد اما منتظر دليل بود. متأسفانه، بازار فعلي ما به شرايطي رسيده است که براي روند منفي دنبال علت نيست ولي براي روند مثبت بدنبال دليل و برهان است و اين بدترين اتفاقي است که مي‌تواند در يک بازار بيفتد و علت اصلي‌اش صرفاً اعتماد نداشتن سرمايه گذارها به مديران بالادستي است.

در نتيجه، اگر با يک خبر شاهد مثبت شدن بازار سرمايه هستيم به اين خاطر است که اگرچه بازار پتانسيل دارد اما ضعف مديريتي و تصميم‌هاي اشتباه در اين بازار، آن را از مسير عادي خود خارج کرده است؛ به طوري که قدرت بالا آمدن را ندارد. اين در حالي است که حداقل انتظار ما سهامداران اين است که بازار سرمايه به اندازه تورم يا يک دوم تورم رشد کند اما آن چه که در مدت سه سال گذشته شاهد آن هستيم اين است که بازار سرمايه روند فرسايشي و منفي را پيش گرفته است و در اين ميان، گاهي اندک موج‌هاي صعودي و مثبتي را داشته اما حقيقت اين است که بازار روند طبيعي خود را سپري نکرده است و علت عمده آن، دخالت‌ها و تصميم گيري‌هاي دستوري است.

اين تحليلگر بازار سرمايه درمورد تأثير تنش‌هاي منطقه روي بازار سرمايه ايران تأکيد کرد: به طور کلي، جنس سرمايه از هر نوع ترسوست. يعني سرمايه در همه بازارها به دنبال آرامش، ثبات و پايداري است و آن چه که ما در بازار مشاهده مي‌کنيم اين است که در زمان تنش‌ها ثبات دچار تغيير مي‌شود و سرمايه به آن واکنش نشان مي‌دهد و سعي مي‌کند از بازاري که واهمه دارد به سمت بازارهايي مثل طلا و… برود که مي‌تواند روندهاي ثابت‌تري داشته و از تأثيرپذيري کمتري برخوردار باشد. بنابراين، تنش‌هاي منطقه روي بازار سرمايه تأثير مي‌گذارند و تا زمان برطرف شدن کامل اين تنش‌ها واکنش بازار به انواع تنش‌ها بسيار طبيعي از جنس ترس سهامدار و خروج سرمايه است.

محبي در گفت وگو با «نقش اقتصاد» در پاسخ به اين پرسش که «آيا بازار سرمايه سير نزولي خود را سپري کرده است يا خير؟!» تصريح کرد: من انتظار دارم بازار همچنان نوسان داشته باشد. يعني نمي‌توانيم بگوييم که روند صعودي بورس شروع شده است. زيرا اين روند زماني شروع مي‌شود که رويکرد مثبت بازار سرمايه بتواند حداقل براي مدت دو هفته متوالي ادامه داشته باشد و حجم معاملات و سرانه خريد سهامداران خُرد افزايش پيدا کنند و شاهد ثبات در اين بازار باشيم. به طور مثال؛ يکي از بيم‌هاي بنده اين است که بازار فقط براي چند روز، سير صعودي داشته و مثبت باشد و دوباره، شاهد يک تصميم عجولانه از سوي شوراي رقابت، نهادهاي ناظر و… باشيم و اين موارد تأثير خود را بورس بگذارند. به همين دليل، اگر رويکرد مثبت و ثبات از جنس تصميم متوليان و حکمرانان را در بازار سرمايه داشته باشيم و در اين ميان، سهامداران نيز، اقبال خوبي از آن داشته باشند در اين صورت است که مي‌توان گفت روند صعودي بازار سرمايه شروع شده است و در غير اين صورت، به نظر مي‌رسد که رويکرد آن، همچنان نوساني و با افت و خيزهايي همراه خواهد بود.

اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: بازار سرمايه علاقه مندان خود را دارد؛ به طوري که اگر سهامداران در اين سه سال اخير علاقه‌اي به بورس نداشتند بدون شک، وضعيت آن به گونه‌اي پيش مي‌رفت که به عددهاي بسيار پايين دست پيدا مي‌کرد. اما آن چيزي که باعث شده حتي با وجود ناخوش احوالي بازار سرمايه در اين سه سال، همچنان پابرجا باشد وفاداري سهامداران خُرد و متعصبي است که تحت هر شرايطي در بورس هستند و آن را محل فعاليت و حيثيت خود مي‌دانند ولي نبايد فراموش کرد اين بازار، وفاداراني را از دست داده است که پتانسيل بالقوه داشته‌اند. يعني افرادي که مي‌توانستند به عنوان سهامداران خُرد سرمايه‌شان را وارد بازار کنند اما به دليل نبود ثبات در آن، علاقه و پتانسيل خود را ازدست دادند و به سمت بازارهاي ديگر کوچ کردند و جذب مجدد اين افراد بسيار دشوار و طاقت فرساست.

محبي با اشاره به اصلي‌ترين محرک‌هاي بازار سرمايه گفت: گسترش روابط تجاري ايران با تمامي کشورهاي دنيا و بهبود شرايط اقتصادي که بتواند سودآوري شرکت‌ها را افزايش دهد، مي‌توانند اصلي‌ترين محرک‌هاي بورس باشند و به جز اين موارد، هيچ عوامل ديگري نمي‌توانند بازار سرمايه را از اين رخوت و رکود خارج کنند. اين تحليلگر بازار سرمايه در پايان خاطرنشان کرد: پيش بيني پذير بودن اقتصاد قطعاً در بازار سرمايه تأثيرگذار است اما مهم‌ترين عامل تعيين کننده نيست. بلکه عامل بسيار تأثيرگذار در بورس ايجاد فضايي براي اقتصاد آزاد و رقابت سالم بين شرکت‌ها به منظور سودآوري است که اين موضوع از محل

گسترش تحريم‌ها و افزايش دخالت‌هاي دولتي و… ميسر نيست.


ارسال دیدگاه

< / End-->