توسعه بخش کشاورزی از بستر تشکلها میسر است

0

برگزاری جلسه تشریح برنامه ارتقای بهره وری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
جلسه بررسی برنامه ارتقای بهره وری با محوریت ابلاغیه نهایی برنامه ارتقای بهره وری وزارت جهادکشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی با حضور دکتر هادربادی سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی، جناب آقای دکتر ذوالفقاری و سرکار خانم کشوری از سازمان ملی بهره وری ایران، سرکار خانم میرزایی مسئول دبیرخانه کمیته بهره وری وزارت جهادکشاورزی و اعضای کمیته بهره وری سازمان مرکزی و با مشارکت وبیناری مدیریت های استانی در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه نمایندگان سازمان ملی بهره وری به تشریح شاخص های بهره وری از منظر کارایی و اثربخشی پرداختند و شیوه ارزیابی ارتقای بهره وری وزارت جهادکشاورزی و سازمان را بیان نمودند.

در ادامه دکتر هادربادی بیان کردند: اولین رکن بهره وری سرمایه انسانی است فلذا ارتقای مهارت سرمایه انسانی منجر به رشد بهره وری می شود.

ایشان با تاکید بر بازنگری شاخص های سنجش بهره وری سازمان افزودند: توسعه بخش کشاورزی از بستر تشکلها میسر است. برون سپاری واقعی تصدی ها و شفافیت از مولفه های دیگر بهره وری است.

ایشان همچنین نقد سازنده را در راستای بهبود فرآیندها و ارتقای بهره وری سازمان مفید دانستند و بیان کردند: در نقشه راه و برنامه تحول تدوین شده برای سازمان دغدغه های سازمان ملی بهره وری هم به خوبی دیده شده و رویکرد سازمان، ارتقای بهره وری با تکیه بر توانمند سازی تشکلها و خود اتکایی مالی آنهاست. و یکی از اقدامات برجسته در این مسیر تغییر رویکرد از خرید حمایتی به خرید توافقی بدون ایجاد بارمالی برای دولت و با هدف افزایش توان مالی تشکلها است.

در انتها نیز سرکار خانم میرزایی بر نقش بسزای سازمان مرکزی در کنترل بازار محصولات کشاورزی و ارتقای توان مالی خرده مالکین تاکید نمودند.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید