برگزاری مانور سطح یک شرایط اضطراری در پتروشیمی پردیس

0
برگزاری مانور سطح یک شرایط اضطراری در پتروشیمی پردیس
اولین مانور دوره ای سطح یک شرایط اضطراری پتروشیمی پردیس در سال ۱۴۰۲ به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین شده برگزار شد.

 مانور امداد و نجات در شرایط انتشار گاز آمونیاک، به صورت ترکیبی و همزمان در واحد های اوره و آمونیاک فاز یک پتروشیمی پردیس برگزار گردید.
این مانور به منظور بهبود عملکرد و کارایی در ساختار مدیریت رویداد های اضطراری و حوادث پیش آمده، با همکاری و هماهنگی بین عناصر مختلف به اجرا درآمد.
تدبیر فرماندهی، مدیریت منابع، انجام عملیات ترکیبی، تعیین اولویت ها و استفاده از ارزیابان خارجی از نقاط قوت این مانور در مواجهه با شرایط اضطراری بود.
در پایان این مانور نشست ارزیابی تیم های شرکت کننده به منظور بررسی نقاط قوت، فرصت های بهبود و ارایه پیشنهادات برگزار گردید.

ارسال دیدگاه

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید