post

برگزاری اولین دوره آموزشی افسران تحقیق شعب صندوق تامین خسارت های بدنی در شعبه استان فارس

اولین دوره آموزشی افسران تحقیق شعب صندوق تامین خسارت های بدنی روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور مدیر تحقیق صندوق در شعبه شیراز برگزار شد. آموزش بارگزاری مستندات و اوراق قضایی، تکمیل و بررسی موضوعات تحقیقاتی حوادث رانندگی از مباحثی بود که در این دوره مطرح شد.

تاریخ انتشار: 28 تیر 1402 - 17:14
کد خبر: 8271

برگزاری اولین دوره آموزشی افسران تحقیق شعب صندوق تامین خسارت های بدنی در شعبه استان فارس

اولین دوره آموزشی افسران تحقیق شعب صندوق تامین خسارت های بدنی روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور مدیر تحقیق صندوق در شعبه شیراز برگزار شد.

آموزش بارگزاری مستندات و اوراق قضایی، تکمیل و بررسی موضوعات تحقیقاتی حوادث رانندگی از مباحثی بود که در این دوره مطرح شد.


ارسال دیدگاه

< / End-->